Huawei Review

Voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN weggeefactie Huaweireview.nl

De ‘Huaweireview.nl’ weggeefactie wordt georganiseerd door Huawei Technologies (Netherlands) B.V. ("Huawei"), Karspeldreef 4, 1101 CJ Amsterdam-Zuidoost.

1) De Actie om de Huawei Fit te ontvangen is geldig t/m 31 december 2016 23:59 uur (hierna te noemen: “Actieperiode Huawei Fit”).

2) Iedereen kan deelnemen (i) gedurende de Actieperiode Huawei Fit door op www.huaweireview.nl een review achter te laten, door (ii) je gegevens achter te laten en door (iii) akkoord te gaan met de actievoorwaarden. Deze persoon wordt hiernaar aangeduid als (“Deelnemer”).

3) De actie is : Huawei Fit (hierna te noemen: Prijs). De prijs wordt weggegeven op basis van loting.

4) De Winnaar zal bekend worden gemaakt op www.huaweireview.nl/prijswinnaars. Tevens ontvangt de Winnaar een e-mail van Huawei, de Winnaar dient binnen 10 werkdagen na verzenden email, te reageren op deze mail om de prijs op te kunnen eisen. Na bekendmaking van de Winnaar, heeft hij/zij dus 10 werkdagen de tijd om de Prijs op te eisen. De Prijs opeisen kan alleen door een e-mail te versturen naar nlconsumer@huawei.com waarin in ieder geval de volledige naam en adresgegevens worden vermeld. Wanneer de Winnaar zich niet binnen 10 werkdagen meldt, verliest de Winnaar zijn/haar recht op de Prijs en komt die prijs te vervallen en behoudt Huawei zich het recht voor om een andere Winnaar te selecteren. De naam van de oude winnaar zal dan van de website worden gehaald.

5) De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens bij registratie op www.huaweireview.nl leiden tot ongeldige deelname.

6) Huawei behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.

7) Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Huawei alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

8) Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De Huawei database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

9) De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en kan niet worden overdragen aan derden.

10) De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

11) De uitkering van de Prijs wordt volledig verzorgd door Huawei.

12) De prijs wordt uitgekeerd in de vorm fysieke producten.

13) Wanneer je deelneemt aan de Actie, geef je Huawei toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden. Huawei mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van de bekendmaking van de Winnaar en genodigde vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

14) Huawei evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of annulering van de Prijs of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. Huawei alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

15) De Deelnemer moet voor deelname aan de Actie een review achterlaten. Deelnemer gaat ermee akkoord dat deze review word geplaatst op www.kieskeurig.nl.

16) De Deelnemer moet voor deelname aan de Actie enkele persoonsgegevens aan Huawei verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Huawei in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

17) Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Den Haag.

18) Deze specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Huawei draagt zorg voor eventueel verschuldigde belasting.

19) Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

20) Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Huawei ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

 

ACTIEVOORWAARDEN weggeefactie Huaweireview.nl

De ‘Huaweireview.nl’ weggeefactie wordt georganiseerd door Huawei Technologies (Netherlands) B.V. ("Huawei"), Karspeldreef 4, 1101 CJ Amsterdam-Zuidoost.

1) De Actie om de Huawei Fit te ontvangen is geldig t/m 31 december 2016 23:59 uur (hierna te noemen: “Actieperiode Huawei Fit”).

2) Iedereen kan deelnemen (i) gedurende de Actieperiode Huawei Fit door op www.huaweireview.nl een review achter te laten, door (ii) je gegevens achter te laten en door (iii) akkoord te gaan met de actievoorwaarden. Deze persoon wordt hiernaar aangeduid als (“Deelnemer”).

3) De actie is : Huawei Fit (hierna te noemen: Prijs). De prijs wordt weggegeven op basis van loting.

4) De Winnaar zal bekend worden gemaakt op www.huaweireview.nl/prijswinnaars. Tevens ontvangt de Winnaar een e-mail van Huawei, de Winnaar dient binnen 10 werkdagen na verzenden email, te reageren op deze mail om de prijs op te kunnen eisen. Na bekendmaking van de Winnaar, heeft hij/zij dus 10 werkdagen de tijd om de Prijs op te eisen. De Prijs opeisen kan alleen door een e-mail te versturen naar nlconsumer@huawei.com waarin in ieder geval de volledige naam en adresgegevens worden vermeld. Wanneer de Winnaar zich niet binnen 10 werkdagen meldt, verliest de Winnaar zijn/haar recht op de Prijs en komt die prijs te vervallen en behoudt Huawei zich het recht voor om een andere Winnaar te selecteren. De naam van de oude winnaar zal dan van de website worden gehaald.

5) De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens bij registratie op www.huaweireview.nl leiden tot ongeldige deelname.

6) Huawei behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.

7) Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Huawei alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

8) Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De Huawei database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

9) De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en kan niet worden overdragen aan derden.

10) De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

11) De uitkering van de Prijs wordt volledig verzorgd door Huawei.

12) De prijs wordt uitgekeerd in de vorm fysieke producten.

13) Wanneer je deelneemt aan de Actie, geef je Huawei toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden. Huawei mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van de bekendmaking van de Winnaar en genodigde vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

14) Huawei evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of annulering van de Prijs of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. Huawei alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

15) De Deelnemer moet voor deelname aan de Actie een review achterlaten. Deelnemer gaat ermee akkoord dat deze review word geplaatst op www.kieskeurig.nl.

16) De Deelnemer moet voor deelname aan de Actie enkele persoonsgegevens aan Huawei verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Huawei in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

17) Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Den Haag.

18) Deze specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Huawei draagt zorg voor eventueel verschuldigde belasting.

19) Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

20) Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Huawei ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.